Konsultatsioonid

Infotehnoloogia on mõeldud arendama Teie äri. Meie Recursive′is hoolitseme selle eest, et see just nii olekski.

Pakume konsultatsiooniteenuseid, loomaks strateegiliselt mitmekülgset lähenemist IT lahendustele, mis sobituvad Teie äri laiemasse konteksti.
Meie eruditsioon võimaldab meil pakkuda objektiivsust ja iseseisvat lähenemist aitamaks firmadel realiseerida täielikult oma IT ressursse, investeeringuid ja vara, ning idendifitseerimaks võimalikke probleeme ja pudelikaelu juba olemasolevas taristus.

Tänapäeval ei saa firmad endale lubada IT lahenduste kui üleliigse kulu käsitlemist. Tõhus IT taristu genereerib järjest rohkem võimalusi firmade arenguks, identifitseerides selleks vajalikkue samme ning muutes need reaalsuseks.
Aitame oma Klientidel oma enda IT infrastruktuuri kohandada oma äriliste vajadustega. Selleks teeme väga lähedast koostööd olemasolevate struktuuridega aitamaks neil välja arendada funktsionaalsed arenguplaanid, mis baseeruvad kasutamata IT potensiaalil.
Meie lähenemine identifitseerib kogu vajaliku tehnoloogia ja IT suutlikuse, mida on vaja strateegia elluviimiseks.

Konsultatsioon kui Protsess (vajutage suurendamiseks).

Meie 5-punktiline lähenemine

Loomaks käegakatsutavat väärtust Teie ärile, oleme loonud ja testinud oma 5-punktilist protsessi, mis tagab firma täeliku IT potensiaali lokaliseerimise:

  • 1. Ärile spetsiifiliste vajaduste ja potensiaali identifitseerimine: antud aspektid on eelduseks iga Kliendti korporatiivse visiooni ja strateegiate elluviimiseks ning seetõttu ka kõige suuremad prioriteedid. IT strateegiaga joondumine algab just selliste eelduste väljaselgitamise ja põhiliste äriüksustele vajalike faktorite identifitseerimiga.
  • 2. Defineerida IT võimekus toetamaks eeldusi: juhid ja IT mänedzerid on antud sammuga pidevalt seotud, tagamaks, et kõik firma poolt seatud ja neile vajalikud eeldused oleks selgesti välja joonistatud, kuna vaid nii saab luua igat tahku hõlmava IT strateegia.
  • 3. Arhitektuur ning Operatiivne disain: õige opratiivse disaini identifitseerimine ja välja valimine mängib olulist rolli tagamaks, et tehnoloogiline baas on võimeline firma arengut alati toetama. Loomaks püsivat infrastruktuuri, töötame koos IT juhtidega välja spetsiifilise disaini lõpliku aplikatsiooni jaoks, määrame kindlaks, kuidas andmeid hakatakse töötlema, ning otsustame, kuidas taristu neid säilitama hakkab.
  • 4. IT Strateegia plaani koostamine: siinkohal tuleb kindlaks teha kõik vajalikud investeeringud, mis aitavad protsessi arenedes tehnoloogial järele jõuda.
  • 5. Varade ümberpaigutamine prioriteetide muutudes: tõhususe maksimeerimiseks peavad firmad pidevalt ümber hindama, kas nende tehnoloogiale suunatud investeeringud on kooskõlas nende äriliste eesmärkidega, ning vajadusel dünaamiliselt tegutsema.

  • W3C Standardile Vastavus (CSS,XHTML) ja valideerimine
  • Juurdepääsu Standardite Juurutamine
  • Riiklike Standardite Juurutamine
  • Tehnoloogia Uuendamine ja Värskendamine

IT Tehnoloogia Konsultatsioon

Paljudel juhtudel on firmadel juba oma IT tehnoloogiad ja lahendused olemas, kuid nad sooviksid areneda piiridesse, kus nende enda oskused saavad otsa, või nad vajavad korralist/erakorralist hooldust/sertifitseerimist, mida nad ei suuda ise pakkuda.
Recursive′i IT Tehnoloogia Konsultatsioonid pakuvad teenuseid nagu Standardile Vastavuse kinnitamine ning juurutamine olemasolevas tarkvaras ja/või veebitoodetes, hoides töökoormust võimalikult madalal, lastes Klientidel keskenduda sellele, mis nende äri keskne fookus on, samal ajal kui meie hoolitseme tehnilise poole eest.


Haridus ja Seminarid

Pakume Haridusteenuseid, Seminare ja Veebiseminare ning Va¨ljaõppe rogramme kõikidele oma tarkvara lahendustele.
Loengud võivad toimuda nii meie Klientide enda äripindadel kui ka meie loenguruumides.
Soovi korral saame pakkuda struktureeritud kursuseid suure variatsiooni erinevate IT alaste teemade, tehnoloogia põhise formeerimise ja praktilise oskuste hulgast.
Pakume algupäraseid õpingumaterjale, suunavaid ülesandeid ning tulemuste hindamist. Tahtmise korral võime korraldada ka eksameid.